Защо често пъти не сме удовлетворени от своята работа?

08.06.2022

Свикнали сме повечето насоки за търсене и намиране на работа да започват с това, как да напишем своята автобиография. Но… не изпускаме ли нещо съществено преди това? Да, има няколко важни неща, които трябва да си изясним, преди дори да помислим за търсене на нова работа. И всички те могат да бъдат обобщени в една дума - самооценка

Осмислянето на нашите интереси, умения, силни страни, ценности, заложби, амбиции и получаването на обратна връзка от хора, които познаваме, ще ни помогне да изберем правилния кариерен път. Знанията, придобити в процеса на самооценка, водят до по-голямо самочувствие и до по-добро представяне на интервютата за работа. 

Интереси 

Интересите ни са отражение на нашите ежедневни занимания и заложби. Те са важен елемент за удовлетворяваща и успешна кариера. Ако не сме сигурни какви точно са нашите интереси и предпочитания, свързани с професионалното развитие, един от най-добрите начини да ги определим е като експериментираме. Например, да започнем работа на непълно работно време, сезонна работа, стаж, доброволческа работа и т.н. 

Ценности 

Нашите ценности са дълбоко кодирани убеждения и идеи като представите ни за добро и лошо, правилно и грешно, повече и по-малко важно и др. Често не обръщаме внимание на ценностите в процеса на търсене на работа. Намирането на работа, която отговаря на нашите убеждения, е от огромно значение за дългосрочното удовлетворение от професионалното ни развитие. 

Умения и опит 

Уменията са специфични усвоени способности, които са ни необходими за извършване на определена дейност. Те са два вида - фактически знания, научени предимно в училище или университет и т.нар. “меки умения”, които развиваме през целия живот. Меките умения също са изключително важни, което кара повечето работодатели ги търсят у потенциалните си служители. 

Отделянето на време за идентифициране и формулиране на нашите умения е от решаващо значение не само за успешното планиране на професионалното ни развитие, но и за създаването на убедителна автобиография.

Заложби 

Какво ли би било ако можехме да изкарваме прехраната си от нашите заложби? Да работим това, което наистина обичаме и да се фокусираме върху дейността, а не върху заплатата, е примамлива мисъл, която за много от нас представлява невъзможен сценарий. Истината е, че всичко това е по-възможно, отколкото си представяме. Често пъти имаме заложби, които са ни толкова присъщи, че дори не осъзнаваме, как те представляват ценни умения. Като например да сме отлични в общуването, да се грижим за животни, да рисуваме, да бъдем добри в даден спорт и т.н. 

Условия на труд, среда и местоположение 

Въпреки, че е важно да проявяваме известна гъвкавост и разбиране, има определени условия на труд, които са абсолютно важни за това всеки човек да бъде щастлив и продуктивен. Трябва да сме се самоанализирали и да сме наясно какви условия на труд сме готови да приемем. Това ще ни помогне да останем мотивирани и удовлетворени от своята бъдеща работа. 

Дали ще ни е приятно да пътуваме по-дълго до работа или предпочитаме да имаме повече време за сън? Ще се чувстваме ли добре в голяма организация/ресторант или предпочитаме по-уютна и “семеен” тип среда? Дали обичаме да поемаме повече отговорности или да се фокусираме върху едно нещо, но да го правим идеално? Какъв работен график би отговарял на начина ни на живот - дневни/нощни смени, почасова работа или работа през уикенда? Какви договорни взаимоотношения си представяме да имаме с бъдещия ни работодател - осигуровки, бонуси, отпуска? 

Кариерни цели и амбиции 

За повечето хора работата е просто работа. Това е нещо, което правят пет дни в седмицата, осем часа на ден, очаквайки да получат заплатата си в края на месеца. Всеки ден е като предишните дни и точно като следващия ден. Основната движеща сила за по-голяма част от хората е постоянната заплата, но има нещо повече от простото захранване на банковата ни сметка и това се проявява в момента, в който целите на кариерното ни развитие започват да придобиват по-голямо значение. С определяне на кариерните цели, ще може да предприемем правилните стъпки, за да се озовем на точното място. 

Краткосрочните цели са градивните елементи на пътя, който трябва да извървим, за да постигнем дългосрочните си цели. Например усвояване на нови умения, придобиване на конкретен опит, навлизане в нови области или нови дейности и т.н. Дългосрочни цели могат да бъдат започване на собствен бизнес, смяна на кариерната посока, реализиране като експерт в желаната област, достигане на лидерска позиция, спечелване на награда и т.н. 

(Тема с продължение)

Photo by Marten Newhall on Unsplash


Share