Младите служители и тяхното бъдеще

24.08.2022

От години се организират различни по вид и съдържание събития, свързани с кариерното развитие на младите хора. Основната цел на тези събития е фокусирана върху обучението след средното образование. Голяма част от младите хора започват работа по време на своето образование, а някои, без изобщо да са учили по специалността. Водещи специалисти по човешки ресурси отбелязват, че преходът от училище към работа е изключително важен. 

От друга страна, проблемът с липсата на кадри е наличен в почти всички сфери на икономиката. Липсата на работен опит при младите хора допълнително утежнява ситуацията за повечето работодатели. Но тук идва въпросът как да придобият такъв, ако не им се даде възможност? За да се подобри състоянието и качеството на  служителите, наемането и най-вече задържането на младите в който и да е бизнес, са необходими допълнителни действия от страна на работодателите и спазване на някои прости правила, с които да ги привлекат към себе си. 

Има работодатели, които вече ги прилагат и разбират колко е важна помощта за да бъде направен този преход към включването на младите хора в работния процес така, че да вземат активна и положителна роля на първото си работното място. 

Важно е повече работодатели да въвеждат добри практики и да организират подкрепящи и персонализирани политики, които да отговарят както на нуждите на бизнеса, така и на неговите служители. 

Монетата има две страни и ако трябва да оползотворим максимално стойността й, то трябва да погледнем и оценим и двете.

Ефективното общуване с младите служители, разрешаването на трудностите, които те изпитват на работното място на ранен етап, адаптацията към условията на работа и наличието на ментори, които да разясняват различните работни процеси през призмата на опита, са част от необходимите добри практики. 

Младите служители често не са наясно със своите права и задължения, приложими за тяхната работа. Важно е да им се обяснят основите на трудовото правоотношение, за да разберат „къде се намират“. Това спестява много бъдещи неприятни ситуации и за двете страни. Важно е на младия човек да се обяснят правилата и отговорностите, които поема и защо съществуват тези политики. Това е и начин те да придобият визия как могат да допринесат за напредъка на бизнеса, в който работят, и за техния личен професионален напредък.

Създаването на положително отношение към работата допринася за кариерното развитие на млаите служители, а те са в основата на изграждането на бъдещето на всеки бизнес.

Share