Клиент и персонал - врагове или приятели?

01.08.2022

Светът стана различен след пандемията от Ковид – 19. Животът ни се раздели на периода преди и след пандемията. Хората се промениха. Колкото и да се опитваме да не отдаваме значение на този период, той повлия безмилостно на всички нас.

Всеки бранш има своята специфика и трудности. Според различни проучвания именно в бранша, обслужващ хората докато се забавляват и разпускат, са професиите, носещи най-голям стрес. Ресторантьорският сектор е и един от най-сериозно засегнатите от Ковид кризата. Различните мерки и ограничения накараха голяма част от служителите да се ориентират към други сектори. Наемането на неквалифицирани служители и липсата на служители води до неприятни, понякога дори комични ситуации. Но подобни ситуации нанасят непоправими щети като отлив на клиенти, оронен престиж и лоша репутация на заведението. През последните години клиентите стават все по-взискателни, което налага гъвкавост от страна на обслужващия персонал, за да може да се запази доброто име на заведението.

Има ли клиенти - има  и оплаквания. Независимо колко се стараем, винаги ще се намери някой недоволен. С бързи темпове Ковид кризата изменя възгледите на мениджърите за обслужването на клиентите. Да сме в крак с времето е задължителен компонент за бизнеса, защото неминуемо води до растеж на продажбите. Доброто обслужване на клиентите може да допринесе за бързо увеличаване на приходите, по-бърз растеж, намаляване на отлива на кадри и подобряване на отношенията с тях.

Успехът на всеки бизнес зависи от хората, които работят в него и го представляват на пазара. За успешен бизнес е нужно да имаме качествена и ефективна система за обучение на персонала. Справянето с агресивни клиенти, объркана сметка, клиенти с необичайни изисквания или обикновени капризи са все ситуации, изискващи подход, който едновременно да запази престижа на заведението, благоразположението на клиента и работата на обслужващия го персонал.

Едни от най-добрите средства за постигане на добри резултати в тази насока са краткосрочните семинари (тренинги), както и специализираните обучения в практически умения и знания, научаване на социалните нагласи и преподаване на психологически техники за справяне в подобни ситуации. В допълнение, подобни тренинги могат да изкарат на преден план скрити качества на служителите и да спомогнат за по-добра работа на колектива, което неминуемо води след себе си и по-добри финансови резултати.

Тренингите пресъздават и разиграват действителни ситуации от ежедневната работа, които в допълнение на придобитите от обучението преди това знания разкриват креативността, реакцията и поведението на участниците. По този начин изпъкват различните таланти на служителите, тяхната приспособимост и лесно може се определи правилно място за тях в работния колектив.

Един от основните проблеми, с който се сблъсква съвременната ресторантьорска индустрия, е организацията и поддържането на успешен бизнес в условията на стремително изменящ се пазар и работна среда.  За да се минимизират проблемите и да се максимизират ползите са необходими качествени служители. Но за да бъдат такива, трябва да се инвестира в тях. Инвестирането в служителите и тяхното обучение е доказано работещо средство за растящ бизнес, повече клиенти, адекватност при решаване на текущи проблеми в ежедневната работа с клиенти, по-малко текучество и задържане на добрите служители. Ползите от обучението се проявяват в постигането на желаните цели и видимите промени в поведението на служителите и в изпълнението на ежедневната работа, което от своя страна се отразява върху общите резултати и успеха на бизнеса.

 

За повече информация, относно провеждане на тренинги свържете се с нас

 

 

Share